วันปิยมหาราช เผยคาถาบูชาสักการะ เสด็จพ่อ ร.5 เชื่อส่งผลค้าขายร่ำรวย


วันปิยมหาราช เผยคาถาบูชาสักการะ เสด็จพ่อ ร.5 เชื่อส่งผลค้าขายร่ำรวย


    'วันปิยมหาราช' เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น 'วันปิยมหาราช'

การเคารพบูชา 'สมเด็จพระปิยมหาราช' หรือ เสด็จพ่อ ร.5 มีความเชื่อกันว่า บารมีของพระองค์ท่านจะส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ธุรกิจราบรื่น เจรจาสำเร็จ ทำมาค้าขึ้น การงานมั่นคงตำแหน่งหน้าที่ก้าวไกล ช่วยปลดหนี้ปลดสินให้หมดสิ้นไป ตราบเท่าที่คุณยังเคารพบูชาและสักการะเสด็จพ่อ ร.5 อย่างดี

วิธีการสักการะองค์เสด็จพ่อ ร.5 คาถาบูชา ร.5 ส่วนใหญ่คนนิยมควรบูชาในวันอังคารและวันพฤหัสบดี และหลายคนมีความเชื่อเรื่องหากบูชาเสด็จพ่อ ร.5 แล้วนั้น จะส่งผลทำให้ทำมาค้าคล่อง มีความสุขความเจริญ ตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกล ให้มีโชคลาภในการประกอบอาชีพ ปลดหนี้ได้ และมีเมตตามหานิยมวันปิยมหาราช เผยคาถาบูชาสักการะ เสด็จพ่อ ร.5 เชื่อส่งผลค้าขายร่ำรวย


พระคาถาบูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (กล่าว 3 ครั้ง)

พระคาถาอธิษฐานขอพร แต่ห้ามบนบาน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง

ขอตัวข้าพเจ้าจงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ) ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ชื่อ...นามสกุล... ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง... อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ) พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น

เครื่องสักการะ เสด็จพ่อ ร.5

สิ่งที่พระองค์โปรด คือ น้ำมะพร้าวอ่อน, กล้วยน้ำว้า, ทองหยิบ, ทองหยอด, บรั่นดี, ซิการ์, ข้าวคลุกกะปิ และดอกกุหลาบ หรือดอกไม้สีชมพู เพราะถือว่าเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพ นอกเหนือจากสิ่งของที่นำมาสักการะแล้ว ของที่นิยมอีกอย่าง ก็คือ หญ้าสดใหม่ เพื่อนำมาถวายแก่ม้าพระที่นั่งนั่นเอง.วันปิยมหาราช เผยคาถาบูชาสักการะ เสด็จพ่อ ร.5 เชื่อส่งผลค้าขายร่ำรวย

กระทู้เด็ดน่าแชร์