เปิดคำทำนายนางสงกรานต์ 2567 “มโหธรเทวี” เตือนระวังภัยสงคราม


เปิดคำทำนายนางสงกรานต์ 2567 “มโหธรเทวี” เตือนระวังภัยสงคราม

ในปีนี้ "วันมหาสงกรานต์" จะตรงกับวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และวันเถลิงศก (เปลี่ยนศักราชใหม่) จะตรงกับวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 โดยมีนางสงกรานต์ประจำปีนามว่า "นางมโหธรเทวี" ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์


ตำนาน "นางสงกรานต์"

นางสงกรานต์นั้นไม่มีตัวตนจริง เป็นเพียงคติความเชื่อที่ปรากฎอยู่ในตำนานสงกรานต์ รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จารึกลงในแผ่นศิลา 7 แผ่น แปะประดับไว้ที่ศาลารอบมณฑบทิศเหนือในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์

มีตำนานเล่าขานว่านางสงกรานต์ เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าวมหาสงกรานต์ และเป็นนางฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช (สวรรค์ชั้นที่ 1 ในทั้งหมด 6 ชั้น) ซึ่งมีหน้าที่ในการรับศรีษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปี หรือในวันสงกรานต์นั่นเอง

โดยมีเกณฑ์ว่าวันสงกรานต์ตรงกับวันใด ให้ "นางสงกรานต์" ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ ด้วยเหตุนี้ "นางมโหธรเทวี" นางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ จึงเป็นนางสงกรานต์ประจำปี 2567คำทำนายนางสงกรานต์ 2567

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่า
ตกในเขาจักรวาล 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีตุล ชื่อวาโย (ธาตุลม) น้ำพอประมาณ พายุจัด

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ทำนายว่า ฝนแล้ง

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน

บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแลฯเครดิตแหล่งข้อมูล : pptvhd36


กระทู้เด็ดน่าแชร์