นางสงกรานต์ 2567 นางมโหธรเทวี พร้อมเปิดคำทำนาย แนะสิ่งที่ควรระวัง


นางสงกรานต์ 2567 นางมโหธรเทวี พร้อมเปิดคำทำนาย แนะสิ่งที่ควรระวัง


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศชื่อ นางสงกรานต์ 2567 พร้อมเผยคำทำนายตามหลักโหรพราหมณ์ สงกรานต์ 2567 ปีนี้ นางสงกรานต์เป็นใคร คำทำนายว่าอะไรมาดูกัน

เป็นประจำของทุกปี เมื่อใกล้ช่วงเดือนเมษายน เดือนที่หลายคนรอคอย คือ วันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณีที่สืบทอดมาช้านาน นอกจากกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นตามความเชื่อแล้ว ยังมีการประกาศนางสงกรานต์ประจำปี ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ซึ่งสงกรานต์ 2567 ปีนี้ นางสงกรานต์เป็นใคร คำทำนายว่าอะไรมาดูกัน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศชื่อ นางสงกรานต์ 2567 พร้อมเผยคำทำนายตามหลักโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้ประกาศว่า สงกรานต์ 2567 ในปี 2567 นี้ วันที่ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ มีนางสงกรานต์นามว่า "นางมโหธรเทวี"

ตำนาน "นางสงกรานต์"

นางสงกรานต์ไม่มีตัวตนจริง เป็นเพียงคติความเชื่อที่ปรากฎในตำนานสงกรานต์ รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จารึกลงในแผ่นศิลา 7 แผ่น แปะประดับไว้ที่ศาลารอบมณฑบทิศเหนือในวัดโพธิ์

โดยมีตำนานเล่าขานว่านางสงกรานต์ เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าวมหาสงกรานต์ และเป็นนางฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช ซึ่งมีหน้าที่ในการรับศรีษะของท้าวกบิลพรหม แห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปี หรือในวันสงกรานต์นั้นเอง โดยมีเกณฑ์ว่า วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันใดก็ให้ "นางสงกรานต์" ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่

วันมหาสงกรานต์ คือวันไหน

สงกรานต์ 2567 วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน เวลา 22 นาฬิกา 17 นาที 24 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือนห้า ปีมะโรง

นางสงกรานต์ 2567 นางสงกรานต์เป็นใคร

นางสงกรานต์ 2567 นามว่า "นางมโหธรเทวี" นางมโหทรเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จนอนลืมตา ประทับมยุราปักษา (นกยูง) เป็นพาหนะ

คำทำนายนางสงกรานต์ 2567

1. เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อังคารเป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่า, ตกในเขาจักรวาล 120 ห่า, ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า, ตกในมหาสมุทร 60 ห่า, ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า

2. เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีตุล ชื่อวาโย (ธาตุลม) น้ำพอประมาณ พายุจัด

3. เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ทำนายว่า ฝนแล้ง

4. เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงและแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแลฯ.นางสงกรานต์ 2567 นางมโหธรเทวี พร้อมเปิดคำทำนาย แนะสิ่งที่ควรระวัง


นางสงกรานต์ 2567 นางมโหธรเทวี พร้อมเปิดคำทำนาย แนะสิ่งที่ควรระวัง


นางสงกรานต์ 2567 นางมโหธรเทวี พร้อมเปิดคำทำนาย แนะสิ่งที่ควรระวัง

กระทู้เด็ดน่าแชร์