• เสี่ยงเซียมซี


    การเซียมซี เราต้องมีใจที่บริสุทธิ์ มีความตั้งใจ เราเพียงแค่ต้องการทราบเรื่องราวในอนาตุของตนเอง ไม่ควรทำเล่นๆ หรือลบหลู่ และไม่ควรเซียมซีบ่อย แนะนำให้เซียมซีสัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้น

    1/3

  • เสี่ยงเซียมซี

    ตั้งสมาธิ นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วจิ้มเบา ๆ ที่กระบอกเซียมซี 1 ครั้ง

    2/3