ปิดทองพระตำแหน่งใด!! ถึงจะได้อานิสงฆ์แรง ส่งผลให้ร่ำรวย มีโชคลาภ

ปิดทองพระตำแหน่งใด!! ถึงจะได้อานิสงฆ์แรง ส่งผลให้ร่ำรวย มีโชคลาภ

คนไทยเรามีความเชื่อด้านศาสนาเป็นอย่างมากและมีมาทั้งแต่สมัยโบราณ ศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือสอนให้เรารู้จักเป็นผู้ให้และรู้จักทำบุญกุศล ซึ่งการทำบุญนั้นเชื่อว่าจะส่งผลให้เราในภายหน้า อาจจะช่วยเมื่อยามเราตกทุกข์ และเป็นที่พึ่งทางใจให้เราเป็นอย่างดี ส่วนมากเราทำบุญนั้น เราก็จะใส่ปัจจัยบ้าง ถวายสังฆทานบ้าง และที่นิยมกันเมื่อเราทำบุญเสร็จนั้นคือ การปิดทองหลังพระ

นอกจากที่จะไปทำบุญตักบาตรแล้ว บางท่านก็นิยมไปทำบุญ ทำทานที่วัด ไหว้พระ ปิดทอง ซึ่งชาวพุทธมีความเชื่อมาช้านานว่า 


การไหว้พระปิดทองนั้น เป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่มีความเชื่ออีกว่าผู้ที่ได้มีโอกาส ปิดทองพระ ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศี มาดูกันว่าการปิดทองพระนั้น มีความหมายและส่งผลต่อตัวเรายังไง ไปดูกันเลยค่ะ

ปิดทองพระตำแหน่งใด!! ถึงจะได้อานิสงฆ์แรง ส่งผลให้ร่ำรวย มีโชคลาภ

ปิดทองที่พระเศียร (ศรีษะ) จะทำให้มีความจำดี และมีสติปัญญาเป็นเลิศ ถึงเจอปัญหาก็จะแก้ไขและหาทางออกได้ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี ถ้าเป้นนักเรียนนักศึกษา ก็จะเรียนดี มีความจำเป็นเลิศ ปิดทองที่พระพักตร์

ใบหน้า จะทำให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง ปิดทองที่พระอุทร

ท้อง จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิต และมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย ปิดทองที่พระนาภี

สะดือ จะทำให้ไม่ต้องเผชิญกับความอดอยาก ถึงแม้บางช่วงชีวิตขาด แต่ก็จะมีผู้อุปถัมภ์มาเลี้ยงดูเป็นอย่างดี

ปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก) จะทำให้ดูมีสง่าราศี ใครพบใครเห็นก็รักใครชอบพอ

ปิดทองที่พระหัตถ์ (มือ) จะทำให้มีอำนาจและบารมีสูงส่ง ปิดทองที่พระบาท

เท้า และรวมไปถึงการปิดทองที่รอยพระพุทธบาท จะทำให้มีแต่ความสมบูรณ์ พร้อมไปด้วยที่พักอาศัย และพาหนะ หรือจะมีโชคในด้านอสังหาริมทรัพย์

ปิดทองที่ฐานรองขององค์พระ (องค์พระมีขนาดใหญ่) จะทำให้มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน


ปิดทองพระตำแหน่งใด!! ถึงจะได้อานิสงฆ์แรง ส่งผลให้ร่ำรวย มีโชคลาภ

แต่ส่วน "การปิดทองหลังพระ" เป็นภาษิตที่มีความเชื่อว่า ถ้าจะให้พระองค์นึงมีความสวยงามและสมบูรณ์ ก็ให้ปิดทองทั้งหมดรวมไปถึงปิดที่ด้านหลังด้วย และควรอธิฐานเวลาปิดทององค์พระดังนี้ "ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังไม่เต็มให้บริบูรณ์


ถ้าพบว่าพระพุทธรูปมีการปิดทองเต็มองค์จนแน่นแล้ว ก็ปิดทองทับทองของคนอื่นลงไป แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า "การใดใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วยเถิด"

กระทู้เด็ดน่าแชร์