จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!! 


      เรื่องการแต่งงาน ถือเป็นเรื่องที่หลายๆคนใฝ่ฝัน และอยากมีงานแต่งงานเป็นของตัวเองซักครั้งในชีวิต ซึ่งวันนี้เรามีวิธีดูเส้นแต่งงานได้ง่ายๆ จากเส้นลายมือมาบอก หากอยากรู้แล้วว่าดูอย่างไร ลองแบมืออกกมาแล้วดูไปพร้อมๆกันเลย

1. เส้นสมรสอยู่ใกล้เส้นจิตใจมาก
เส้นสมรสอยู่ใกล้เส้นจิตใจมาก เจ้าของลายมือมีโอกาสแต่งงานเร็วกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน


จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

2. เส้นสมรสอยู่ไกลจากเส้นจิตใจ
เส้นสมรสอยู่ไกลจากเส้นจิตใจ ทำนายว่ามีโอกาสแต่งงานได้ช้า ตามตำราหัตถศาสตร์แบ่งระยะความชัดเจนหรือความเด่นของเส้นสมรสดังนี้


1. บนฝ่ามือผู้หญิง เส้นสมรสจะเด่นชัดประมาณอายุ 23-25 ปี
2. บนฝ่ามือผู้ชาย เส้นสมรสจะเด่นชัดประมาณอายุ 25-28 ปี

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

3. เส้นสมรส ตั้งแต่ 4 เส้นขึ้นไป
เส้นสมรส ตั้งแต่ 4 เส้นขึ้นไป ถือว่าผิดปกติในเรื่องของชีวิตคู่หรือชีวิตการสมรส เพราะทำให้ชีวิตคู่วุ่นวาย ทำให้เกิดการหย่าร้าง หรือการแต่งงานหลายครั้ง มีเรื่องเสียหายในทางเพศผิดทำนองคลองธรรม

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!


4. เส้นสมรสมี 2 เส้น มีความยาวเท่ากัน
เส้นสมรสมี 2 เส้น มีความยาวเท่ากัน หมายถึงจะมีการแต่งงาน 2 ครั้ง แต่เป็นการแต่งงานที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตคู่

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

5. เส้นสมรส 2 เส้น ความยาวเท่ากัน และอยู่ชิดกัน
เส้นสมรส 2 เส้น ความยาวเท่ากัน และอยู่ชิดกัน บ่งบอกว่าจะมีบุคคลที่สามหรือมือที่สามเข้ามาแทรกทั้งก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานในชีวิตของเจ้าของลายมือ

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

6. เส้นสมรส 3 เส้น เส้นกลางมีความยาวมากกว่าเส้นอื่น
เส้นสมรส 3 เส้น เส้นกลางมีความยาวมากกว่าเส้นอื่น พยากรณ์ได้เลยว่าเจ้าของลายมือนั้นจะได้คู่ครองที่ดีจะมีความสุขในชีวิตคู่ รักใคร่กันดี

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

7. เส้นสมรสเส้นเดียว ชัดเจนมาก
เส้นสมรสเส้นเดียว ชัดเจนมาก พยากรณ์ได้เลยว่าชีวิตคู่ของคนนั้นจะอยู่กันจนแก่เฒ่า เพราะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริง จะอยู่ด้วยกันจนถือไม้ท้าวยอดทองกระบองยอดเพชร

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

8. เส้นสมรสเส้นเดียว และลางเลือนไม่ชัดเจน
เส้นสมรสเส้นเดียวและลางเลือนไม่ชัดเจน หมายถึงชีวิตการแต่งงานเป็นไปอย่างธรรมดา บางครั้งจืดชืดไม่มีชีวิตชีวาเลย แต่ก็ไม่ถึงกับเบื่อหน่ายและหย่าร้างกัน สามารถครองคู่กันไปจนแก่เฒ่าได้

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

9. เส้นสมรสขาดตอนหรือเป็นเส้นปะ
เส้นสมรสขาดตอนหรือเป็นเส้นปะ บ่งบอกถึงการแต่งงานหรือชีวิตคู่ที่ไม่ยั่งยืนหรือไม่มั่นคง ทำนายว่าจะมีการหย่าร้างหรือเลิกรากันภายหลังแต่งงาน สาเหตุมาจากความไม่เข้าใจกัน หรือไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ทำให้ต้องเลิกรากันในที่สุด

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

10. เส้นสมรสยาวชนเส้นในเนินอาทิตย์
เส้นสมรสยาวชนเส้นในเนินอาทิตย์ บ่งบอกถึงการแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีและชีวิตหลังแต่งงานจะมีแต่ความสุข แต่ถ้าเส้นสมรสยาวไปจนชนเส้นในเนินอาทิตย์เช่นนี้ ภายหลังแต่งงานไปแล้วจะมีเหตุทำให้เสียชื่อเสียงในตำแหน่งหน้าที่ทำงาน อาจถึงขั้นเปลี่ยนงานใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

11. เส้นสมรสมีปลายโค้งลงหาเส้นจิตใจ
เส้นสมรสมีปลายโค้งลงหาเส้นจิตใจ ทำนายว่าชีวิตหลังแต่งงานมักมีเหตุให้ขัดแย้งกัน ไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลที่แตกต่างกัน จะมีเหตุให้ชีวิตคู่พรากจากกันไป หรือมีเหตุทำให้หย่าร้างกัน

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

12. เส้นสมรสโค้งลงชนเส้นจิตใจหรือตัดผ่านเส้นจิตใจ
เส้นสมรสโค้งลงชนเส้นจิตใจหรือตัดผ่านเส้นจิตใจ ทำนายว่า คู่ครองของคนนั้นจะต้องตายจากไปก่อน เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าให้สังเกตดูตำแหน่งของเส้นสมรสว่าเกิดใกล้หรือไกลเส้นจิตใจ หากเส้นสมรสอยู่ใกล้เส้นจิตใจเหตุการณ์ก็จะเกิดเร็ว แต่ถ้าเส้นสมรสอยู่ห่างจากเส้นจิตใจเหตุการณ์ตายจากกันก็จะเกิดขึ้นช้า

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

13. เส้นสมรสมีเส้นตั้งฉากลงยังเส้นจิตใจ
เส้นสมรสมีเส้นตั้งฉากลงยังเส้นจิตใจ ท่านอาจารย์ผู้ชำนาญในด้านหัตถศาสตร์พยากรณ์ไว้ว่า "คู่ครองของผู้นั้นจะตายจากกันไปเพราะอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝัน"

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!


14. เส้นสมรสยาวโค้งขึ้นบน
เส้นสมรสยาวโค้งขึ้นบน บ่งบอกถึงคนๆ นั้นมักจินตนาการหรือตั้งความหวังในเรื่องความรักชีวิตคู่ไว้สูงมาก เป็นคนไม่ตัดสินใจหรือตกลงปลงใจกับใครง่ายๆ จนอาจทำให้สายเกินไป (ขึ้นคาน) ไม่มีโอกาสได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับเขา มักอยู่ครองโสดไปตลอดชีวิต


ลองสังเกตเส้นลายมือของตัวเองกัน ว่ามีโอกาสแต่งงานเร็วหรือช้ามากน้อยแค่ไหน แต่นี่ก็เป็นแค่วิธีดูเบื้องต้นเท่านั้น อย่าคิดมาก การจะได้แต่งงานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคน 2 คน นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ว

จะได้แต่งตอนไหน? เช็คเลย..ดูเส้นแต่งงาน (ลายมือ) คนมีความรักดูด่วน!

ขอบคุณ thaijobsgov

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์