ดูดวงความรัก ดูดวงตามร่างกาย ฤกษ์งามยามดี เสริมดวง ทายนิสัย แก้กรรม กฏแห่งกรรม ทำบุญ คาถา บทสวด เซียมซีดูดวงไพ่ยิปซี

หน้าแรก
  ดูดวง ที่นี่ดอทคอม
  http://horo.teenee.com
5555555
เสริมดวง ทายนิสัย แก้กรรม กฏแห่งกรรม ทำบุญ คาถา บทสวด เซียมซี

เมนูดูดวง
คาถา
บทสวดมนต์
แก้กรรม
เสริมดวง
ทายนิสัย
กฏแห่งกรรม
ฤกษ์งามยามดี
ทำบุญ-วิธีทำบุญ
 เซียมซี
 ดูดวงไพ่ยิปซี
 ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน
 
ดูดวงรายเดือน ตามราศี
ดูดวงราศีเมษ
ราศีเมษ
ดูดวงราศีพฤษ
ราศีพฤษ
ดูดวงราศีเมถุน
ราศีเมถุน
ดูดวงราศีกรกฎ
ราศีกรกฎ
ดูดวงราศีสิงห์
ราศีสิงห์
ดูดวงราศีกันย์
ราศีกันย์
ดูดวงราศีตุลย์
ราศีตุลย์
ดูดวงราศีพิจิก
ราศีพิจิก
ดูดวงราศีธนู
ราศีธนู
ดูดวงราศีมังกร
ราศีมังกร
ดูดวงราศีกุมภ์
ราศีกุมภ์
ดูดวงราศีมีน
ราศีมีน
ดูดวงรายปี ตามราศี
ดูดวงรายปีราศีเมษ
ราศีเมษ

ราศีพฤษ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน


วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

ปีชวด

ปีฉลู

ปีขาล

ปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอก

ปีระกา

ปีจอ

ปีกุน
ทำนายอดีตชาติตั้งชื่อเกาหลีจากดวงตั๋วรถเมล์ทำนายชะตาทายของลับชายดูดวงตามวันที่เกิดทำนายเบอร์มือถือทำนายเนื้อคู่
กราฟชีวิตช้างคู่ดูคู่ครองทายนิสัยจากราศีทายของลับหญิงดูดวงวันที่เกิด#2กรุ๊ปเลือดบอกนิสัยทำนายคู่รักจากส่วนสูง
ชื่อบอกชะตาทำนายคู่สร้างคู่สมราศีกับการกินทำนายความเป็นนักรักดูดวงตามวันเกิดปลายนิ้วบอกนิสัยทำนายคู่รัก
ตั้งชื่อมงคล ฟรี!ทายบัตรประชาชนรู้จักเพื่อนแต่ละราศีดูดวงจากรังสีออร่าวันเกิดกับสีบอกนิสัยรายชื่อหมอดูแม่น ๆ 

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

View : 8,405

บทสวดมนต์

ทำวัตรเย็น 


หมายเหตุ คำบาลีในวงเล็บใช้สำหรับผู้สวดภาวนาที่เป็นสตรี 

เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยว่า 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สังฆัง นะมามิ (กราบ)


(เฉพาะแบบธรรมยุติ-ผู้สวดนำกล่าวผู้เดียวว่า ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ)


ปุพพภาคนมการ

(แบบธรรมยุตผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อภิคายิตุง ปุพพะภาคะ นะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส) 

(แบบมหานิกายผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบแล้วกราบ 3 ครั้ง) 

พุทธานุสสติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง 

เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต 

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 

พุทธาภิคีติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส) 

พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต 

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต 

โพเธสิ โย สุชะนะตังกะมะลังวะ สูโร 

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง 

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง 

ปะฐะมานุสสติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง 

พุทธัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร 

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม 

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง 

วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน 

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ) ยังปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 

สัพเพปิ อันตะระยา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา


(หมอบกราบแล้วสวดดังนี้ หนึ่งครั้ง)

กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา 

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง 

พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง 

กาลันตะเร สังวะริตุง วะพุทเธ 

ธัมมานุสสติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก 

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ 

ธัมมาภิคีติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส) 

สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย 

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท 

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี 

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง 

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง 

ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง 

ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร 

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม 

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง 

วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน 

ธัมมัง เมวันทะมาเนนะ (มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา


(หมอบกราบแล้วสวดดังนี้ หนึ่งครั้ง) 

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา 

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง 

ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง 

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม 

สังฆานุสสติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อายุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ 

สังฆาภิคีติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส) 

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต 

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ 

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต 

วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง 

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง 

ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง 

สังฆัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร 

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม 

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง 

วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน 

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา


(หมอบกราบแล้วสวดดังนี้ หนึ่งครั้ง) 

กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา 

สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง 

สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง 

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆจบทำวัตรเย็น

 

ที่มา : dhammajak
โพสเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2554
Tag : บทสวดมนต์ ทำวัดเย็น 
แบ่งปัน Bookmark and Share
บทสวดมนต์
คาถาสาริกาลิ้นทอง เป...
คาถาสาริกาลิ้นทอง เป็นคาถาต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์
คาถารอด เป็นคาถาเพื่...
คาถารอด เป็นคาถาเพื่อให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คาดฝัน
คาถาคนนิยม ใช้เมื่อต...
คาถาคนนิยม ใช้เมื่อต้องพบเจอผู้คน
คาถาการเจรจา ใช้เมื่...
คาถาการเจรจา ใช้เมื่อต้องการเจรจาเรื่องสำคัญ
คาถา เดินทางไกลใช้เว...
คาถา เดินทางไกลใช้เวลามีการเดินทางที่ไกลๆ
คาถา นี้ใช้สำหรับคนท...
คาถา นี้ใช้สำหรับคนท้องเพื่อให้คลอดลูกง่าย
คาถา นี้เป็นคาถาสำหร...
คาถา นี้เป็นคาถาสำหรับค้าขายเพื่อให่ร่ำรวย
คาถา หาคู้แท้ เมื่อปฏ...
คาถา หาคู้แท้ เมื่อปฏิบัติแล้วเขาว่าจะเจอคู้แท้
คาถาแก้อาคม เป็นคาถา...
คาถาแก้อาคม เป็นคาถาแก้การโดนของ
คาถาแก้ศัตรู เป็นคาถ...
คาถาแก้ศัตรู เป็นคาถาให้รอดพ้นจากคนปองร้าย
คาถามัดใจ เป็นคาถาที...
คาถามัดใจ เป็นคาถาที่ทำให้คนรักคิดถึง
คาถามนต์รัก เป็นคาถา...
คาถามนต์รัก เป็นคาถาที่ทำให้อีกฝ่ายรักเรา
ควรเชื่อหมอดูแค่ไหนทันทุกเรื่องฮิตประกาศ โปรโมท โฆษณาฟรีประกาศ ซื้อขายสินค้า ฟรีเล่นเกมฮิต
กางเกงในผู้ชาย ทันสมัยBenz C-coupe E-coupe คลับคอลลาเจน 15000มิลลิกรัม, ผลิตภัณฑ์ลดไขมัน

Copyright © 2008 www.teenee.com (ที่นี่ดอทคอม)
Website Allright Reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2556.